Se hele meg

Se hele meg

OM PSYKOSE OG HVA SOM KAN HJELPE

SE HELE MEG er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere. Læringsprogrammet bygger på TV-serien Stemmene i hodet som gikk på NRK vinteren 2017. Hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria har erfaringer med å leve med psykoseopplevelser. De deler raust fra livene sine og viser at det alltid er muligheter.

BRUKERVEILEDNING

SE HELE MEG er et nettbasert læringsprogram med 112 videoklipp.

Læringsprogrammet består av 8 hovedemner
Alle hovedemnene har flere ulike underemner (#) med tilhørende tekstmateriale.
Det er laget korte innledningstekster til de ulike emnene som er tenkt som høytlesning for gruppa før man begynner å se klippene. I tillegg er det gitt mer utfyllende tekst til alle emner under fordyp deg i hovedemnet. Dette er ikke tenkt som opplesning, men som individuell fordypning hvis det er ønskelig.

Læringsprogrammet er bygget opp slik at hovedemnene bygger på hverandre. Det er godt mulig å fordype seg i spesifikk tematikk når det er ønskelig.
For nærmere informasjon om hele prosjektet, se «OM SE HELE MEG»

Dialog som metode
Programmet er utarbeidet som et verktøy til å skape gode dialoger i en gruppesammenheng, stor eller liten. Språket i læringsprogrammet har som siktemål å være begripelig og lett tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at dere snakker sammen om hva det vil si å være åpen. For noen faller det lett, mens for andre kan det være vanskelig.

Portrett av hovedpersonene Maria, Ruth Andrea og Benjamin
Hovedpersonene er presentert med hvert sitt portrett på rundt 15 min. Det anbefales å se disse filmene først, før hele eller deler av programmet tas i bruk.

Videoklippene under de ulike underemnene håper vi skal bidra til åpenhet og gode samtaler. Klippene som er merket ekstramateriale, er rene utdrag fra intervjuer med hovedpersonene, foreldre og fagfolk på CRUX Bergfløtt behandlingssenter. Det er utformet refleksjons­spørsmål til de fleste klippene.

Noen klipp med illustrasjonsscener og animasjoner som skildrer psykoseopplevelser kan virke dramatiske. Det oppfordres derfor til å se disse sammen med andre.

Refleksjonsspørsmålene skal være til inspirasjon og nytte for både dem som har egen erfaring med psykoser, familier, nære venner og fagfolk. Det er en fordel at personer som er øvet i dialogarbeid er prosessansvarlige når programmet benyttes i sammenheng med behandling. Dette kan være erfarne veiledere og behandlere og/eller folk med erfaring fra undervisning og likemannsarbeid.

Når du klikker på et refleksjonsspørsmål, kommer det opp et skjermbilde kun med spørsmålet. Klikk på X eller på skjermbildet for å komme tilbake.

Målgruppen for læringsprogrammet er personer som har erfaring med psykoselidelse, personens familie, nettverk og fagfolk. Programmet vil kunne brukes i brukerstyrte miljøer og fagmiljøer som arbeider med utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse og i familiearbeid. Det egner seg både i gruppeterapi og i individuell terapi.

Utskriftsvennlig versjon kan hentes ut fra alle hovedemner i SE HELE MEG.

Fullstendig versjon i PDF kan lastes ned her.

Videoklippene må strømmes fra nettet når de skal vises.

Anbefalt litteratur og aktuelle nettsteder er samlet under «OM SE HELE MEG»

BLI KJENT MED HOVEDPERSONENE

Benjamin >

X

Benjamin Solvang har vært konsulent under produksjonen av SE HELE MEG. Tidligere hadde Benjamin diagnosen schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egeninnsats har han ikke diagnosen lenger.

Benjamin er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) og er en erfaren foredragsholder. Han forteller om egen barndom, identitetsproblematikk, psykoseopplevelser og behandlingen som hjalp han.

Dersom du er interessert i Benjamin som foredragsholder, ta kontakt med han på e-post: benjamin@hbrs.no. Les mer om HBRS her: www.hbrs.no

Maria >

X

Maria har i store deler av sitt voksne liv vært innlagt i psykiatriske institusjoner, blant annet på Crux Bergfløtt Behandlingssenter. Gjennom deltakelse på konferanser og i SE HELE MEG bruker hun sin stemme for å påvirke holdninger i behandlingen som gis innen psykisk helsevern. Hun er spesielt opptatt av å formidle fokus på pasientenes ressurser og friske sider. Maria uttrykker seg gjennom malerier og har eget atelier der hun bor. Hun har hatt flere separat­utstillinger. Bildene hennes får dere tilgang til på Facebook-siden Mariamaleri: https://www.facebook.com/kunstermaria/

Ruth Andrea >

X

Ruth Andrea har fått mye styrke og selvtillit gjennom å være med i Stemmene i hodet . Hun har deltatt på ulike konferanser hvor hun forteller om betydningen av å bruke egen stemme for å motvirke stigma. Deltakelsen i SE HELE MEG er en forlengelse av ønsket om å dele egne erfaringer slik at andre kan dra nytte av det. Både i TV-serien og SE HELE MEG gir Ruth Andrea oss god innsikt i hvordan det kan være å leve med en psykoselidelse. Hun er tydelig på hva som har hjulpet henne. Hun er spesielt opptatt av å få tid og rom til å bygge gode relasjoner slik at den som trenger hjelp får et godt samarbeid med teamet og behandler.

Se filmklippene over og bli bedre kjent med hovedpersonene Benjamin, Ruth Andrea og Maria, som deler sine historier om å leve med psykoser.