8.

MULIGHETER, HÅP OG GLEDE

Du er verdifull. Du har rett til å være deg selv og ta din plass i verden. Bruk alle muligheter du har til å realisere interessene og målene dine. Spør andre om hjelp til å komme i gang og til å støtte deg på veien. Hold fast i drømmene dine!

Fordyp deg i hovedemnet >

X

Glede og håp er viktige ingredienser i et godt liv. Håpet oppmuntrer oss i hverdagen til å se muligheter. Gode opplevelser i hverdagen øker muligheten til å føle overskudd og glede.

Dette hovedemnet omhandler noen av de stegene hovedpersonene har tatt for å finne glede og muligheter i sine egne liv. Historiene som blir fortalt i videoklippene er ment å være til inspirasjon. Det er viktig at hver enkelt søker muligheter, håp og glede i de forutsetningene og interessene som de har.

# 1

Gleder i hverdagen

Enhver relasjon og aktivitet som gir glede er byggesteiner for et bra liv. Glede regnes som en av grunnfølelsene våre. Når vi opplever glede frigjøres hormoner som skaper velvære i kropp og sjel. Disse demper følelsene av nedstemthet og depresjon. Følelsen av glede kan gi oss styrke og mot til å ta fatt på mer krevende oppgaver som ligger foran oss. Alle kan finne sin kilde til glede og overskudd i hverdagen.

Fordyp deg i emnet >

X

Det finnes mange kilder til glede. Naturen er en av dem. Den ligger åpen og tilgjengelig for oss overalt. Noen bor slik til at de må sykle, ta bussen eller kjøre bil for å komme til skog eller strand. Alle kan finne tilgang til naturen i nærheten av der de bor, som i parken eller i hagen, og kan finne glede i det.

Vi trenger å kjenne tilhørighet til oss selv, til andre mennesker og naturen som omgir oss.
Å være i kontakt med dyr kan være en kilde til trøst og glede. For andre er plantene i vinduskarmen eller ute i hagen det kjæreste de har. Noen søker ut i skogen og holder rundt trær for å kjenne tilhørighet og kraft. Andre kan nyte å ligge i en blomstereng en sommer­dag og se skyene vandre på himmelen. Alt dette gjør vi for å kjenne at vi har kontakt med oss selv og det som omgir oss.

Om klippene

I videoklippene som følger forteller Benjamin om to interesser som gir ham mye glede i hverdagen, hagearbeid og hunder. Begge har med det levende livet å gjøre.

8.1.1 - Gir vi dem kjærlighet kan de bli store og flotte

BENJAMIN

8.1.1 Gir vi dem kjærlighet kan de bli store og flotte - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan er det å høre om Benjamin sin glede over planter og plantestell?
 • Benjamin har tilgang til grønne gleder. Hva kan være kilder til gleder i ditt liv?
 • Hvordan kan vi hjelpe andre til å finne gode kilder til glede i hverdagen?
X
8.1.1 BENJAMIN

Gir vi dem kjærlighet kan de bli store og flotte


8.1.2 - Hundeglede

BENJAMIN

8.1.2 Hundeglede - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Benjamin sier at det er lettere å forholde seg til hunder enn mennesker. Reflekter over hva dette kan handle om.
 • Snakk om hvilken betydning det kan ha for velvære og god helse å ha kontakt med kjæledyr.
X
8.1.2 BENJAMIN

Hundeglede


# 2

Håp

Håp er knyttet til det å tro på at noe kan bli bedre selv om en befinner seg i svært krevende situasjoner. Håpet er en viktig drivkraft som påvirker våre liv og vår framtid. Håp er en forventning om at noe skal bli bedre og at det finnes en god utgang. Det styrker oss i det å foreta egne valg og følge våre drømmer.

Fordyp deg i emnet >

X

En god leveregel kan være å gripe dagen i dag og møte det som er av motstand og glede. Vi bør øve oss på å akseptere oss selv og andre slik vi er.

Personer som har alvorlige psykiske problemer grubler eller bekymrer seg mer enn andre. Den tiden mange bruker på venner og familie, skole, jobb og meningsfylte aktiviteter kan for andre være tid fylt av stillstand eller håpløshet. Ingen av oss har garantier for hva som vil skje i framtiden. Det du likevel kan gjøre hver dag er å gi plass til mennesker og aktiviteter som gir glede. Slike opplevelser kan gi grobunn for håpet om en bedre morgendag.

8.2.1 - Ingen vet hva framtiden bringer

MARIA

8.2.1 Ingen vet hva framtiden bringer - MARIA -

Refleksjonsspørsmål

 • Maria forteller at hun har er blitt oppmerksom på når det går for langt og hun trenger hjelp. Hvordan kan vi bli mer bevisst våre egne tålegrenser?
 • Reflekter over din egen framtid.
X
8.2.1 MARIA

Ingen vet hva framtiden bringer


8.2.2 - En håpefull framtid

RUTH ANDREA

8.2.2 En håpefull framtid - RUTH ANDREA -

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke erfaringer har du selv knyttet til det å leve et bra liv til tross for psykiske utfordringer?
 • Hva trenger vi for å kjenne makt og innflytelse i livene våre?
 • Ruth Andrea har skrevet en huskelapp som minner henne om hva som er viktig i hverdagen. Hva ville du selv ha skrevet på en slik huskelapp?
X
8.2.2 RUTH ANDREA

En håpefull framtid


8.2.3 - Jeg er til stede på en helt annen måte

RUTH ANDREA - Ekstramateriale

8.2.3 Jeg er til stede på en helt annen måte - RUTH ANDREA - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Del med hverandre erfaringer fra perioder hvor livet har framstått lettere enn andre ganger. Reflekter over hvilken betydning håp og glede har hatt i disse periodene.
X
8.2.3 RUTH ANDREA

Jeg er til stede på en helt annen måte

Ekstramateriale

8.2.4 - Drømmer for framtiden

BENJAMIN - Ekstramateriale

8.2.4 Drømmer for framtiden - BENJAMIN - Ekstramateriale

Refleksjonsspørsmål

 • Benjamin deler sine drømmer for framtiden. Hvordan ser dine drømmer ut?
X
8.2.4 BENJAMIN

Drømmer for framtiden

Ekstramateriale

# 3

Skjulte talenter og nye interesser

Mange har skjulte talenter som de ikke får fram. Muligheten til å dyrke interesser har mye å si for et meningsfullt liv. Interesser og aktiviteter som engasjerer kan skyve følelse av håpløshet og smerte til side. Interesser kan utvikles når du blir presentert for nye aktiviteter og får anledning til utprøving i trygge omgivelser.

Fordyp deg i emnet >

X

Noen mennesker har hatt det veldig tøft og vært så mye alene i en lengre periode at de ikke vet hva slags aktiviteter og interesser som gir glede. De trenger hjelp til å friske opp det de allerede liker eller hjelp til å finne nye interesser. Tillat deg å teste flere mulige interesser og finn ut av hva som passer for deg.

8.3.1 - Inngangsporten til et friskere liv

BENJAMIN

8.3.1 Inngangsporten til et friskere liv - BENJAMIN -

Refleksjonsspørsmål

 • Benjamin uttrykker stor glede over at den andre personen blir fornøyd med resultatet og anerkjenner prestasjonen hans. Reflekter over hvorfor det er så viktig at andre verdsetter det vi gjør.
 • Hvordan kan det legges til rette for å dyrke fram nye interesser der du er?
 • Har du ideer til videre dialog med de rundt deg om hvordan skape muligheter, håp og gleder i hverdagen?
X
8.3.1 BENJAMIN

Inngangsporten til et friskere liv


Skriv ut siden